FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE
PROJECTES, EXPERIÈNCIES I TREBALLS DE RECERCA

9es Jornades de Medi Natural a Girona
23 i 24 de març de 2019

Termini de presentació fins al 8 de febrer de 2019

IMPORTANT:

Les persones que vulguin presentar ponències, estudis, treballs de recerca o similars a la 9es Jornades de Medi Natural a Girona han d'omplir aquest formulari i han d'enviar un resum per correu electrònic a caseta@ajgirona.cat amb el següent format i característiques:

- Document de word
- Escrit en lletra Arial 11
- Número màxim de caràcters amb espais 2000
- Títol del treball i nom dels ponents al principi del document.

Una comissió avaluadora seleccionarà els treballs que es presentaran a les Jornades, i ho comunicarà a les persones interessades.

Els camps marcats amb són obligatoris.

Projecte

Girona
Rodalies

En el cas d'un treball de recerca

Dades del centre:


Dades del ponent de referència

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d'aquesta activitat formativa organitzada per l'Ajuntament de Girona, amb destinació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només les conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió d'aquesta activitat.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona https://seu.girona.cat .

AUTORITZO l'ús de les meves dades per a poder rebre informació d'activitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural:
No

AUTORITZO l'ús de les meves dades per a poder rebre informació d'activitats de l'Ajuntament de Girona:
No


La subscripció a butlletins i serveis d'informació suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals en la tramesa d'informació. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà mentre la vostra subscripció sigui activa.

Podreu donar-vos de baixa i exercir els vostres drets (accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant aquesta adreça de correu caseta@ajgirona.cat

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.

Verificació antirobots: per evitar que sistemes automàtics enviïn indiscriminadament aquest formulari, si us plau introduïu els caràcters de verificació tal i com apareixen a la següent imatge:

número quatre, lletra de, lletra ena, lletra ve baixa, número dos, lletra i