Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Gestió urbanística - Convenis urbanístics

2018

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Girona i Gesdomus SL per cessió de superfície afectada a vialitat (19/01/18)

2017

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Girona i Inmo Criteria Caixa SAU per regular la servitud d'ús públic dels porxos a la finca situada al carrer Joaquim Vayreda, 58 (01/12/17)

2016

Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Girona i Ferran Puig 22 SLU per regular la cessió de terrenys (09/12/16)

Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de Girona i Promocions Viñals per regular la cessió de terrenys (08/07/16)

2015

Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Gisclau 2001, SL, per tal de cedir l'ús temporal i gratuït a l'Ajuntament, de la finca assenyalada amb el número 2 resultant del projecte de parcel·lació del sector Parador del Güell. (24/04/15)

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter per a l'assessorament ambiental del Pla Estratègic Fluvial de la Ciutat de Girona (27/02/15)

Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Inmobiliaria de Promoción Escolar, SA, dins la tramitació de la Modificació puntual del TR del PGOU núm. 62 UA Camí Vell de Fornells. (09/02/15)

Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat Grupo empresarial Vistalegre, SA. (16/01/15)

2014

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i sostenibilitat, l'ACA i l'Ajuntament de Girona per al desenvolupament de l'estratègia territorial, paisatgística i fluvial de la ciutat de Girona (27/06/14)

Conveni subscrit entre l'entitat mercantil Nestlé España, SA, i l'Ajuntament de Girona. (12/05/14)


© 2020 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat