Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

2019

PMU de regulació de la composició volumètrica i de façanes de la parcel.la situada al carrer Vitoria Gasteiz, 8 al sector comercial Mas Gri (28/10/19)

Pla de Millora Urbana per a la millora de l'accessibilitat als habitatges plurifamiliars de les zones d'edificació oberta i amb volumetria vinculant (01/08/19)

2015

Pla de Millora Urbana núm. 36 Can Turon (11/05/15)

Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Illa 2 - Parador del Güell. (09/02/15)

2014

Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Quirúrgica Onyar. (08/09/14)

2013

Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica de l'equipament comercial del carrer Barcelona 106 (08/04/13)

2012

Modificació puntual del Pla de Millora Urbana UA86 Camp de la Coma (16/01/12)

2011

Pla de millora urbana C/ Sant Jordi núm. 39 - Pont Major (12/04/11)

2010

Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica al Col.legi La Salle (14/12/10)

Pla de millora urbana per l'accessibilitat als blocs del grup Vilaroja (09/02/10)

2009

Pla de Millora Urbana del Sector P-14 La Presó (15/12/09)

Pla de Millora Urbana del Sector P-10 Casernes (13/01/09)

2008

Pla de Millora Urbana PA-17 -Puig d'Àligues- (13/05/08)

2007

Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums de l'Audiència (13/11/07)

Pla de Millora Urbana per l'ordenació de volums a la finca -Can Dalmau- (10/04/07)

Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Av/ Josep Tarradellas-Pont Major (09/01/07)

2006

Pla de Millora Urbana per a la ordenació volumètrica de l'edificació del c/Sant Daniel, 15 (12/09/06)

Pla de Millora Urbana per ordenació de volums Mas Barril II (12/09/06)

Pla de Millora Urbana de la unitat d'actuació núm. 74 - Mas Gri (04/07/06)

Pla de Millora Urbana Unitat d'actuació núm. 76 - La Pabordia (04/07/06)

Pla de Millora Urbana unitat d'actuació núm. 86 - Camp de la Coma (04/04/06)

Pla de Millora Urbana d'ordenació de façanes i volums Rutlla-Antich Roca (04/04/06)

Pla de Millora Urbana per l'ordenació de volums c/Mas Figueres - Camí vell de Fornells (04/04/06)

2005

Pla de Millora Urbana i delimitació sectorial carrer Tossa d'Alp (27/04/05)

2004

Pla de Millora Urbana U.A. Avellaneda (10/11/04)

Pla de Millora Urbana Serra i Mota (04/02/04)

Pla de Millora Urbana Residencial Migdia (04/02/04)

Pla de Millora Urbana UA 68 -Can Llobet- (04/02/04)


© 2020 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat