Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual de PGOU núm. 71 PA53 Santa Coloma -FECSA - (Suspensió) ()

2019

Modificació puntual del PGOU núm. 72 Ajustos Normatius (10/12/19)

Modificació Puntual del PGOU núm 69 PA 67 Montori - Montilivi (12/06/19)

Modificació Puntual del PGOU núm. 73 Col·legi Dr. Masmitjà (07/05/19)

Modificació puntual del PGOU núm. 67 Ajust de límits i sistemes del Pla Especial Devesa (15/04/19)

Modificació Puntual del PGOU núm. 70 Mas Marroc per deixar sense efecte la MPGOU 24 (13/02/19)

2018

Modificació puntual del PGOU núm. 74 Equipaments Montilivi (18/12/18)

Modificació puntual del text refós del PGOU de Girona núm. 64 - Ajust de sistemes sector Mas Xirgu (19.161) (05/06/18)

Modificació puntual del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona núm. 13 PA-100 C. Pedret. (20/03/18)

Modificació puntual del PGOU núm. 68, ampliació Hospital Josep Trueta (20/03/18)

Modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust sistemes UA-70 Serveis Vila-roja (06/02/18)

2016

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat (26/07/16)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 62 a la UA Camí Vell de Fornells (13/04/16)

Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 63 zona comercial Palau (13/04/16)

2015

Modificació puntual del TR del PGOU núm. 59 per a la supressió del PMU 13 C. Barcelona i delimitació dels Polígons d'Actuació Urbanística PAU 116 (C. Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C. Barcelona - nord). (30/09/15)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 56 desafectació sòls AP-7 per canvi d'ubicació de l'enllaç previst en el PGOU (02/06/15)

Modificació puntual del Text Refós del PGOU núm. 51 - PA 89 l'Aurora (02/06/15)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 60 eliminació UA Tomàs Mieres 3 (12/03/15)

2014

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 58 alineació immoble núm. 148-150 del C. Santa Eugènia (10/10/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 54 per a la regulació dels elements admesos sobre l'alçada reguladora màxima en la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.2 (06/05/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52 per la incorporació dels sectors Accés Nord, Pla de baix de Domeny i Parador del Guell (26/03/14)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 55, per l'ajust de l'àmbit, les zones i els sistemes del PEU de la Creueta (26/03/14)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 53 Condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts (26/03/14)

2013

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 49 per a la regulació de la densitat d'habitatges per parcel·la en zones d'ús residencial d'habitatge plurifamiliar (09/10/13)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 50 per a la regulació de l'ús d'aparcament i l'ocupació dels patis d'illes per a l'ús d'aparcament. (23/07/13)

2012

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 47 Celler de Can Roca (20/12/12)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 45, per a l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles i activitats recreatives. (20/12/12)

Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 46 - PA 103 Equipament comercial (08/11/12)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 44 per a la delimitació del Pla Especial de la Devesa (07/06/12)

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Girona (12/01/12)

2011

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 33, Clínica Dr. Bofill (22/12/11)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 41 per a l'adaptació a les alçades reguladores en l'edificació al Decret 55/2009, sobre condicions d'habitabilitat en els habitatges (17/11/11)

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 39, adaptació ús comercial al Decret Llei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials (27/07/11)

Aprovació del conveni urbanístic i Modificació Puntual del PGOU núm. 38 - Pla de Baix de Domeny (25/05/11)

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 40, condicions d'ús de les zones forestal i agrícola (09/02/11)

2010

Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 12: a) PA-97 Pujada Sant Feliu I, b) PA-98 Pujada Sant Feliu II, c) PA-99 Torre Bosch Monar. (17/11/10)

Modificació puntual PGOU núm. 37, usos del subsòl (29/09/10)

Modificació puntual del PGOU núm. 34, Sector Montessori-Palau (21/07/10)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 19 - bis requisits mínims d'habitabilitat dels habitatges universitaris de la UdG (11/02/10)

2009

Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús (04/11/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 31 - PMU 14 La Presó (15/07/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 30 - Equipament docent sector Devesa (17/06/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 29 - Carrer Can Pau Birol (01/04/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 23 - Per a modificació d'ús dels equipaments a Palau i Fontajau (20/03/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 28 - Carrer Lluís Borrassà (20/03/09)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 26 - PA 106 Estació de servei Avellaneda (28/01/09)

2008

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 22 - PA 105 Carrer Oliva i Prat (10/12/08)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 27 - Carrer les Serres (10/12/08)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 18 - Incorporació d'edificis inclosos en el Pla Especial del Catàleg (05/11/08)

2007

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 10 a-PA 95 Torres de Palau II b-Sant Daniel 4 c-PA 96 HPP Carrer Guadiana (20/06/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 16 - PA 102 Destil·leries II (20/04/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 15 - PMU Destil·leries I (20/04/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 14 - PA 101 Pont de la Barca-Fontajau (20/04/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 11 - PA 20 Montbó (20/04/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 17 - PA Discontinu 103 Equipament comercial (28/03/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 6 - PA 91 Puig d'Àligues II (08/02/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 8 - PA 94 UP-5 Casernes (08/02/07)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 9 - Carrer Torre Gironella (08/02/07)

2006

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 2 - Ajustos Parcel·les d'equipaments (21/12/06)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 4 - Paràmetres 3.2 i 3.2b (21/12/06)

Esmenes i rectificacions del text refós del PGOU (a-o) (21/12/06)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 3 - Paràmetres 2.3 UA Mas Palahí (27/11/06)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 5 - Elements sobre l'ARM zona 5.2 (27/11/06)

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 1 en les condicions d'ordenació i edificació del sistema de places, parcs i jardins urbans (C.1) (20/04/06)

2005

Modificació puntual del PGOU al PA-21 Plaça de braus (29/09/05)

Modificacions puntuals del text refós del PGOU a l'àrea de les Casernes. 1) Per ampliació i qualificació de la franja C1 davant el PMU Casernes; 2) Per delimitació i ordenació del PA-88 Universitat de Cervera; 3) En els usos del PMU-10 Casernes (29/06/05)

Modificació puntual del PGOU per la delimitació del sector del PMU -Mercat de Santa Eugènia- (29/06/05)

Modificació puntual del text refós del PGOU en el sector PMU-10 Les Casernes per destinar-lo a equipaments (27/04/05)

2004

Modificació puntual del PGOU de Girona, en l'àmbit del PE del Barri Vell (10/11/04)

Modificació puntual del text refós del PGOU en els usos del sector Accés Nord i les UA Pabordia i Camp de la Coma (10/11/04)


© 2020 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat