Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

2019

Pla Especial d'assignació d'usos per a l'ampliació d'un nou ús, en el carrer Riu Cardener cantonada carrer Riera de Mus (01/08/19)

Modificació Puntual del Pla Especial del Barri Vell, Illa 229, C/ Doctor Oliva i Prat (12/06/19)

2018

Pla Especial d'assignació d'ús docent a una finca qualificada d'equipament comunitari situada al terme municipal de Girona (sector Vilablareix) (09/04/18)

2017

Pla Especial del Parc de les Pedreres (20/04/17)

2016

Pla Especial per a la regulació específica de les condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis al municipi de Girona. (16/12/16)

2015

Modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell en l'àmbit del Pla Especial de la Unitat d'Actuació Pou Rodó (30/09/15)

Modificació puntual del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel, fitxa núm. 34 del catàleg de protecció (15/07/15)

Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat. (12/03/15)

2014

Pla Especial nou edifici d'assecat de cafè a la fàbrica Nestlé de Girona (22/07/14)

2012

Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'ús recreatiu. (20/12/12)

Pla Especial d'assignació d'usos i equipament del Monestir de Sta. Caterina de Siena (10/12/12)

2011

Modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell. Illa 221. Adaptació a la MP PGOU núm. 12 a) PA-97 Pujada St Feliu I; b) PA-98 Pujada St. Feliu II; c) PA-99 Torre Bosch Monar (17/11/11)

2010

Modificació del Pla Especial de protecció del paisatge i de la vegetació de la Vall de Sant Daniel. Mirador de la O (22/12/10)

Modificació del Pla Especial de Ca l'Onofre (22/12/10)

Modificació Puntual fitxa 28 del Catàleg del Pla Especial de protecció del paisatge i vegetació característiques de la Vall de Sant Daniel (12/03/10)

Pla Especial urbanístic C/ Tambor Ansó, 36. (12/03/10)

Pla Especial per a la ubicació d'un dipòsit regulador a Palau-Montilivi (11/02/10)

2009

PE de desplegament de la MPGOU 35 - Xalet Tarrús (execució sentència 537/07 de 12/07/07): Ordenació detallada i adaptació de les condicions de protecció de la fitxa R-18 del PE de Protecció del Patrimoni (04/11/09)

Pla Especial de Can Ferriol que defineix la reforma d'un habitatge aïllat per turisme rural (30/09/09)

2008

Modificació puntual Pla Especial Barri Vell illa 229. PA-105 Carrer Oliva i Prat (10/12/08)

Modificació puntual del Pla Especial de protecció del patrimoni per incorporació d'edificis (05/11/08)

Pla Especial Torre Rafaela - Mas Quintana (05/11/08)

Pla Especial urbanístic d'instal·lació d'un Parc fotovoltaic a Taialà (05/11/08)

Pla Especial Restaurant l'Avellaneda (01/10/08)

Pla Especial per l'ordenació de volums dels equipaments públics i criteris d'adequació i restauració del sistema de parc fluvial i deveses de la Creueta (09/04/08)

Pla Especial d'assignació d'usos de l'equipament del Fòrum (15/01/08)

2007

Pla Especial urbanístic -Cal Onofre- (26/09/07)

Pla Especial de protecció del patrimoni. Incorporació d'edificis i elements arquitectònics - Annex 2 Elements (26/09/07)

2006

Pla Especial d'assignació d'usos equipament - Quintana de baix - Text refòs (12/09/06)

Modificació puntual del Pla Especial sector -La Torre de Taialà- (04/04/06)

2005

Pla Especial antic Banc d'Espanya (09/03/05)

2004

Modificacions puntuals del Pla Especial del Barri Vell (23/12/04)

Modificació del Pla Especial Urbanístic Hotel Ultònia (28/07/04)

2003

Pla Especial U.A. Torroella-Nestlé (04/11/03)

Pla Especial Urbanístic sector -La Torre de Taialà- (04/11/03)

Pla Especial Urbanístic regulador d'elements i serveis de radiocomunicació (26/03/03)

2002

Pla Especial de la Creueta (06/11/02)

2001

Pla Especial Santa Caterina (18/12/01)

Modificació d'ordenances del Pla Especial de conservació i reforma interior del Barri Vell, articles 62 i 63 (28/02/01)

1999

Pla Especial de Millora Urbana de la Plaça Josep Pla (PE arc de Sant Francesc) (27/10/99)

1995

Pla Especial de conservació del patrimoni (12/09/95)

Pla Especial de protecció de les ribes del Ter (07/06/95)

Modificacions puntuals Pla Especial de Reforma Interior al Barri Vell 1994 (08/03/95)

1993

Pla Especial Grup d'Habitatges Sant Narcís (21/04/93)

1990

Pla Especial Plaça de Sant Agustí (21/02/90)

1985

Pla Especial de protecció del paisatge, vegetació característica i millora del medi urbà Vall de Sant Daniel (16/07/85)

1983

Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Barri Vell (20/07/83)


© 2020 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat