Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  >  Geoserveis
i mapes en línia
 >  Serveis OGC

Serveis de cartografia OGC

Serveis d'acc�s a grans volums d'informaci�n georreferenciada, que cumplixen els est�ndards definits i aprovats per l'OGC.

[m�s informaci�]   [exemples d'integraci�]

Cartografia WMS

Geoserveis WMS disponibles

 • Cartografia b�sica de Girona.
  Dades del Pl�nol topogr�fic 1:500
  URL: http://www.girona.cat/servergis/services/MapesBase/Topografic_Girona/MapServer/WMSServer?
  Descripci� completa
 • Imatge a�ria .
  S�rie d'imatge a�ria de Girona
  URL: http://terra.girona.cat/geoserver/img/wms?
  Descripci� completa
 • Planejament. [web ]
  Planejament de Girona (pl�nol actualitzat, no normatiu)
  URL: http://www.girona.cat/servergis/services/umat/Planejament_wms/MapServer/WMSServer?
  Descripci� completa