Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Base topogràfica  >  Formats distribució

Base topogràfica municipal:

Distribució

Descàrrega gratuïta

Des de juliol de 2015, les bases topogràfiques 1:500 i 1:2000 es distribueixen com a bases continues, senceres en una unica unitat de ditribucio. Es descarrega un únic arxiu per escala o format. Desapareix la unitat de distribució per fulls.

L'aplicació de descàrrega de cartografia, permet la seleccio d'un àmbit reduït.

Els formats digitals en que es distribueixen les dades de la base son:

>> El format digital bàsic es en 2D. L'altimetria (corbes de nivell i cotes altimètriques) estan disponibles també en format 3D.