Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Base topogràfica  >  Característiques

Base topogràfica municipal

La base topogràfica municipal és la cartografia bàsica de precisió necessària per la gestió administrativa del territori municipal. Està constituïda per mapes topogràfics de detall, produïts a escala 1:500 a l'àmbit urbà i a escala 1:2000 a la resta del municipi, que són actualitzats periòdicament.