Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  La UMAT

Imatge aèria de Girona

Vols i ortoimatges disponibles

ANY - Ortoimatge disponible - Data del vol - (Escala o GSD vol) - GSD orto - Àmbit

 • Any 1999: SI - abril,juny,agost - (1:3.500 i 1:5000) - 10 cm - Municipal.
 • Any 2002: SI - 12 de juny - (1:35.000) - 50 cm - Urbà.
 • Any 2003: SI - 18 de juliol - (1:20.000) - 50 cm - Urbà.
 • Any 2004: SI - 1 d'abril - (1:35.000) - 50 cm - Municipal.
 • Any 2005: SI - 10 de març - (1:20.000) - 30 cm. Urbà.
 • Refosa ortos 2005 i 2004: SI - (nomes orto) -50 cm. Municipal.
 • Any 2006: SI - juliol - (1:20.000) - 50cm - Municipal.
 • Any 2007: SI - 21 abril - (10cm) 10 cm - Urbà (fins la variant).
 • Any 2008: SI - 5 octubre - (50 cm) 50 cm - Municipal.
 • Any 2009: SI - juny-juliol-set - (nomes orto)- 25 cm - Municipal.
 • Any 2010: NO - maig - (5,25 cm) - Urbà.
 • Any 2010: SI - maig - (nomes orto)- 25 cm - Municipal.
 • Any 2011: SI - juny - (16 cm) - 20 cm - Municipal.
 • Any 2012: SI - juliol - (nomes orto) - 20 cm - Municipal.
 • Any 2013: NO - abril - (8 cm) - Reduït al traçat de l'Ap7.
 • Any 2014: SI - abril/maig - (5,7 cm) - 10 cm - Urbà.
 • Any 2017: SI - abril - (6 cm) - 8 cm - Urbà.

GSD: mida píxel terreny

>> Veure les imatges al mapa on-line


TORNAR