Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Geodèsia  >  Característiques

Característiques de la Xarxa Topogràfica Municipal

Els treballs topogràfics que es realitzen per fer cartografia urbana a qualsevol escala serveixen per relacionar els diferents elements que han de reflectir-se en un plànol, situant-los segons un sistema de referència preestablert. Aquest sistema de referència ve donat per les xarxes geodèsiques. El disseny d'aquestes xarxes es fa en funció de les característiques del terreny i pot ésser observada per mètodes geodèsics o per mètodes topogràfics, segons el nivell de precisió que es vulgui assolir. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, crea la Xarxa Utilitària (XU).

Un cop establerta la Xarxa Utilitària obtenim un conjunt de vèrtexs geodèsics repartits uniformement per tot el territori, que seran enllaçats mitjançant una Xarxa de Poligonals Principals i Secundàries conformant una Xarxa d’ordre inferior creada per l'Ajuntament de Girona, les quals serviran per establir bases topogràfiques de precisió, el conjunt d'aquestes bases formen la Xarxa Topogràfica Municipal (XTM).

Amb distribució de vèrtexs de la Xarxa Utilitària (XU) i la Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) s'estableix un sèrie de punts que s’adapten a les necessitats dels seus usuaris i als condicionants propis del territori que garanteixen l’alta precisió requerida en els treballs de cartografia a totes les escales.

Per a poder conèixer la descripció, la ubicació, les coordenades i altra informació relacionada amb els vèrtex geodèsics es genera una ressenya del senyal.

Important: L'Ajuntament de Girona, a través de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), té la competència del manteniment i control de la XTM, d'acord amb els paràmetres que es detallen al Plec d’especificacions de condicions d’ús i densificació de la XTM, per tal d'oferir aquesta informació a qualsevol usuari que ho sol·liciti.
Amb la voluntat de coordinar els criteris de tractament de la cartografia municipal es proposa l'ús públic d'aquesta xarxa. La fragilitat dels punts i la densificació de la xarxa està condicionada pels continus canvis als que està sotmesa la ciutat.