Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  > 

Cartografia per àmbit (DCV)

Límit de tall defint per l'usuari

  • El servei de descàrrega de cartografia per àmbit, envia per correu electrònic una tall de 400x400 metres del plànol topogràfic de Girona.
  • Podeu cercar l'àmbit de cartografia que us fa falta per adreça, referència cadastral o directament sobre el mapa i escollir el nivell de detall de la informació.

Nivell de detall

  • 1:2000: Tall sobre la base topogràfica 1:2000. La base és d'àmbit municipal i conté planimetria, altimetria amb corbes de nivell cada 2,5 metres i toponímia bàsica. [especificacions tècniques]
  • 1:500: Tall sobre la base topogràfica 1:500. La base és d'àmbit només urbà, però és més completa. La planimetria inclou elements de vorera, l'altimetria es representa amb corbes de nivell cada 0,5 metres i la toponimia inclou les volumetries. [especificacions tècniques]

Format

  • DGN: MicroStation v8
  • DWG: AutoCad v2004
  • PDF: Adobe Reader. Escala aproximada. El PDF dels talls 1:500 es generen per defecte en un full de mida A0. Per impressions en fulls petits seleccioneu àmbits reduits amb l'eina instantania del Acrobat reader.

* Aquesta cartografia no es correspon amb la cartografia oficial, inscrita i dipositada al Registre Cartogràfic de Catalunya. És una versió d'edició continuada on es recullen les tasques de manteniment i actualització que es porten a terme des de l'Ajuntament.