Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Contacte

Informació

Utilitzeu el seg�ent formulari per sol·licitar informació, enviar suggeriments o fer comentaris. Els camps indicats amb un asterisc s�n obligatoris.


Avís legal: La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat..

Contacte

Unitat Municipal d'An�lisi Territorial

Carrer dels Banyoles, 17acc
17004 GIRONA

Telèfon: (+34) 972 419 417

Horari
Dilluns a divendres,
de 8 a 15 h

Plànol de situació
Plànol interactiu