Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Canvi ED50 a ETRS89

Canvi ED50 a ETRS89

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

Acrònim anglès de Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989

És el nou sistema de referència de coordenades oficial a Catalunya, global i unificat per a tot el territori europeu, que permet ubicar de forma precisa els elements cartogràfics en un territori.

Aquest sistema és vigent des del 30 d'agost de 2007, substituint el ED50, i a partir de l'1 de gener 2015 serà l'exclusiu per a les publicacions oficials de cartografia.


Guia pel canvi