Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Actualitat

Actualitat

Registre oficial de cartografia

[31/12/2010] - Inscripció de la cartografia 1:500 i 1:2 000 de l'Ajuntament de Girona a la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya.

El dia 20 de desembre de 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha procedit a la inscripció de la base topogràfica municipal a escales 1:500 i 1:2 000 a la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya d’acord amb l’informe preceptiu de qualificació en sentit positiu emès per la direcció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de conformitat amb l'article 20.9 del decret 398/2006 de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aquesta cartografia municipal oficial de l’Ajuntament de Girona es produeix des de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial. És una base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica digital i vinculada al sistema d'informació territorial municipal.  

>> Mes informació i distribució de les series de cartografia topogràfica 1:500 i 2000

TORNAR