Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Actualitat

Actualitat

Nou servei que permet visualitzar les plaques amb el nom del carrer

[06/03/2013] - L'Ajuntament de Girona ha publicat un nou servei que permet consultar i veure on line les plaques de pedra retolades amb el nom dels carrers de la ciutat

El servei permet fer una cerca pel nom del carrer i visualitzar la localització de les plaques retolades col·locades en el mateix. Mitjançant un clic a la i (informació) del menú inferior es pot consultar la fotografia de cada placa.

El plànol és consultable també amb la incorporació de la ortoimatge de 2011.

Aquest servei s'actualitza periòdicament amb la incorporació de fotos de les plaques que s'instal·len de bell nou i amb l'actualització de les ja existents.

TORNAR