Accessibility: reduced mobility

Rambla de la Llibertat

Good exterior accessibility