Turisme accessible: discapacitat visual

Museu d'Art

Es permet tocar algunes reproduccions exposades: taula tàctil experimental amb capitells i mènsules del romànic (planta 1) a més d'algun element a la sala monogràfica (planta 2).
Audioguia sense audiodescripció en català, castellà, anglès i francès.
Recorregut degudament senyalitzat, també en Braille.
El mobiliari expositiu no obstaculitza la circulació, a excepció d'algun obstacle en alçada no senyalitzat (sala 3).
Bona il·luminació dels espais, a excepció de l'espai de la presó.
Ascensor adaptat amb botons en braille.
Entrada reduïda de 3,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un acompanyant.