Turisme accessible: discapacitat auditiva

Museu d'Art

Textos identificatius de les peces i textos explicatius complementaris en català, castellà, anglès i francès.
Pantalla tàctil a la zona de descans amb vídeos sense veu, només música, sobre el museu i la ciutat.
Entrada reduïda de 3,5 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat i un acompanyant.