Turisme accessible: discapacitat intel·lectual

Els Banys Àrabs

No hi ha serveis adaptats.
No hi ha cap senyalització interior ni textos explicatius.
A l'entrada s'ofereix un tríptic amb una breu introducció en català, castellà, anglès i francès amb una il·lustració de l'interior del recinte visualment explicativa pel que fa als usos dels espais.
Entrada reduïda d'1 € per a la persona titular de la targeta de discapacitat.