Turisme accessible: discapacitat intel·lectual

La Catedral

Textos identificatius de les peces exposades.
No es fan visites ni tallers adaptats.
Entrada gratuïta per persones amb discapacitat psíquica i un acompanyant.