Notícies

Girona crea tres itineraris de turisme accessible i una guia amb els monuments, museus i allotjaments adaptats

22/12/15 | El projecte de turisme accessible s'ha treballat durant el 2015 en el marc del projecte transfronterer NATUR'ACC i s'ha desenvolupat conjuntament amb l'Ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Recentment s'ha presentat la nova oferta d'accessibilitat turística de la ciutat. La principal novetat és la creació de tres itineraris turístics accessibles que s'han elaborat amb la col·laboració de l'associació MIFAS que ha participat en la identificació i la validació dels recorreguts per les Ribes del Ter i Devesa, Hortes de Santa Eugènia i les Hortes de Santa Eugènia i Deveses de Salt.
L'itinerari de les Ribes del Ter i Devesa té una distància d'1km aproximadament, està pavimentat amb sauló sòlid i permet l'accés a l'espai per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest accés no era possible per l'estat del camí i l'existència de barreres arquitectòniques. A part de l'itinerari, també s'han habilitat dues noves places d'aparcament i una rampa d'accés al Parc des de l'aparcament situat davant del Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau.

Al llarg dels tres recorreguts accessibles s'ha col·locat informació visual i sonora sobre els valors naturals de l'espai. A més a més, per cada itinerari s'ha elaborat un fulletó informatiu en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) disponible a les Oficines Turisme de la ciutat.

Paral·lelament a la creació dels itineraris, s'ha realitzat un inventari d'accessibilitat dels principals monuments, museus i dels allotjaments de la ciutat. Aquesta informació ha estat recopilada a la Guia de Turisme per a Tothom de la ciutat de Girona, l'objectiu de la qual ha estat centralitzar i posar a disposició del públic tota la informació sobre l'accessibilitat turística a la ciutat.

Aquestes iniciatives permeten posicionar la ciutat de Girona com a destinació accessible, complint així amb un dels punts establerts al Pla de Govern dins de l'eix Estratègic de Promoció Turística. Al llarg del 2016 està previst continuar en aquesta línia, proposant una programació estable de visites turístiques accessibles a la ciutat, tot ampliant l'oferta turística.

[ INFORMACIÓ ADICIONAL ]