Notícies

Girona, ciutat pionera en l'estudi del moviment turístic a partir de dades mòbils reals

15/10/15 | L'estudi Smart Steps realitzat per Telefònica ha analitzat l'afluència i la procedència de turistes a la ciutat durant l'última edició de Girona, Temps de Flors.

Girona és ciutat pionera a l'Estat en l'anàlisi, a partir de dades mòbils reals, de l'afluència, el comportament i l'origen dels turistes a la ciutat. Concretament l'estudi, basat en l'eina Smart Steps de Telefónica, s'ha centrat en l'última edició de Girona, Temps de Flors, que es va celebrar del 9 al 17 de maig del 2015.

A partir d'aquest estudi es pot conèixer la traçabilitat turística a la ciutat i així millorar en posteriors edicions les propostes i l'experiència dels milers de persones que visiten Girona en aquestes dates.

L'estudi Smart Steps ha estimat que el total de visites a la ciutat durant Girona, Temps de Flors, ha estat de 244.199, de les quals un 90% procedien de Catalunya, un 2% de la resta de l'Estat i un 8% d'àmbit internacional. Aquesta dada evidenciaria un increment de gairebé 45.000 visitants respecte l'any 2012, segons l'estudi d'impacte econòmic realitzat en aquella edició per la Universitat de Girona per encàrrec de l'Ajuntament.

A nivell internacional s'han identificat 18.881 visitants, dels quals un 82% provenen principalment de 9 països (França, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Polònia, Rússia i els EEUU). França és el país que més estrangers aporta amb un 45% del total.

[ GIRONA TEMPS DE FLORS ]