Notícies

Canvi d'ubicació de l'aparcament d'autocars turístics

06/03/19 | Amb l’objectiu de reduir la congestió turística al Barri Vell, a partir de l’1 de març, l’Ajuntament de Girona canvia la ubicació de l’aparcament, encotxament i desencotxament dels autobusos, quedant tancat l’estacionament actual del passeig de José Canalejas i del carrer de Berenguer Carnicer.

Així doncs, els autobusos discrecionals que arriben a la ciutat tindran dues opcions pel que fa al desencotxament, encotxament de passatgers i l’estacionament del vehicle: l’estació d’autobusos de Girona, per encotxar i desencotxar, i l’aparcament de Fontajau, per encotxar, desencotxar i estacionar.

programació!