Inici Economia i gestió administrativa Contractació Mesa de contractació

Contractació

 

Programa municipal de contractació

Relació dels contractes inclosos en la fase 1 del programa municipal de contractació corresponent als nous contractes que es licitaran mitjançant procediment obert no simplificat en el segon semestre de 2019

Mitjançant decret d'Alcaldia número 2018024129 de data 17 de desembre del 2018 es va acordar crear una taula tècnica de contractació per avaluar la contractació municipal i les seves necessitats amb l'objectiu, entre altres, de disposar d'una visió global d'Ajuntament en matèria de contractació.

La Taula Tècnica de Contractació Municipal, en la reunió del dia 3 de juny del 2019, va acordar aprovar la fase 1 del programa municipal de contractació, que està formada pels contractes següents:

  1. Servei d'assistència sanitària preventiva (ambulàncies)
  2. Servei d'atenció al públic
  3. Servei de càtering
  4. Servei de distribució
  5. Servei de distribució de bustiada
  6. Subministrament de material de ferreteria
  7. Subministrament en règim de lloguer de taules, cadires i tarimes
  8. Servei de manteniment de vehicles
  9. Subministrament en règim de lloguer de lavabos
  10. Servei de manteniment de cobertes