Inici Organització Cartipàs La Junta de Govern Local

Cartipàs 2019-2023

 

Junta de Govern Local

les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local , que es convocaran amb una periodicitat SETMANAL, tindran lloc els divendres, no festius de cada mes, a les 9.15 hores, en la Sala de Juntes de la Corporació o en lloc habilitat a l'efecte en supòsits excepcionals.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, no són públiques les sessions de la Junta de Govern Local a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel Ple.

És atribució pròpia i intransferible de la Junta de Govern Local assistir l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. A aquest efecte la Junta de Govern Local serà informada de totes les decisions de l'alcaldia.

Acords de la Junta de Govern Local

La publicació al web dels extractes dels acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona compleix els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcaldessa i els 4 tinents i tinentes d'alcaldia de l'Ajuntament.

Tinents i tinentes d'alcaldia

Última actualització: 31-07-2019

Sra. Marta Madrenas Mir
Alcaldessa (JXCAT-JUNTS)

 e-mail - Tel. 972 419 001
Web Twitter Facebook

Biografia

 

Sra. M. Àngels Planas Crous
(JXCAT-JUNTS)
1a tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 e-mail Twitter

Biografia

 

Sr. Lluís Martí Arderiu
(JXCAT-JUNTS)
2n tinent d'alcaldia de l'Àrea de Territori

 e-mail

Biografia

 

Sr. Carles Ribas Gironès
(JXCAT-JUNTS)
3r tinent d'alcaldia de l'Àrea de Drets a les Persones

 e-mail Twitter

Biografia

 

Sra. Glòria Plana Yanes
(JXCAT-JUNTS)
4a tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Promoció Econòmica

 e-mail Bloc Twitter Facebook

Biografia