Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 13 de maig de 2019

dimecres 15 de maig de 2019

El dilluns 13 de maig va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 4, relatiu a la modificació acord del ple de data 8 d'abril de 2019 referent al nomenament de
representants municipals en les diferents entitats, institucions i organismes, que es va aprovar per unanimitat.

En referència a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre els punts 5, 6, 7 i 8. Tant el punt 5, sobre la sol•licitud al Cadastre per iniciar la tramitació d'un nou conveni; com el punt 8, sobre el crèdit extraordinari - eleccions generals 2019, els punts es van aprovar per unanimitat.

El punt 6, relatiu a la desestimació recurs de reposició nul·litat conveni urbanístic de la Pabordia, en canvi, es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP). Finalment, el punt 7 (modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019) es va aprovar per 10 vots a favor (CiU), 10 abstencions (ERC, CUP i C’s) i 5 en contra (PSC i PP). La portaveu del PP, Concepció Veray, va explicar en nom del seu grup que votaven en contra en aquest punt per la part de la plantilla que afecta la policia municipal. “Ens queda la sensació que, abans de les eleccions, el govern vol fer canvis a la cúpula de la policia que nosaltres no compartim”, va detallar Veray. Per la seva banda, la portaveu del PSC Sílvia Paneque també va argumentar el vot negatiu “pels canvis que es volen aplicar a la cúpula de la policia municipal”. Paneque va considerar que no s’havia consensuat prou el punt i que no entenia “que s’ampliés la plantilla per dalt, i no per la base”.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, els regidors i regidores de l’Ajuntament de Girona van fer la última intervenció al ple municipal d’aquesta legislatura i, després, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: