Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari de l'11 de gener de 2019

dimarts 12 de febrer de 2019

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, es van votar les ratificacions previstes i es va passar al proper punt de l’ordre del dia.

Quant a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es va debatre el punt 4, que tractava sobre l’aprovació del Pla de Racionalització en matèria de jubilació anticipada, un punt que es va aprovar per unanimitat.

En el marc de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es va debatre també un únic punt, el punt 5 (Incoar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a les obres realitzades en l'edifici situat a la Plaça Jordi de Sant Jordi per a ús de Centre Cívic). En aquest cas el punt es va aprovar per 11 vots a favor (CiU i PP), 9 abstencions (ERC, CUP i C’s) i 4 en contra (PSC). El regidor del PSC Manuel Martín va argumentar el vot en contra del seu grup al•legant que “l’expedient tracta obres realitzades fora de la licitació inicial i no són reformes, sinó deficiències del projecte inicial”. Martín va afegir que “no posem en dubte les quanties ni la necessitat de les feines realitzades, però sí de les formes”.

A continuació es van debatre les dues mocions de l’ordre del dia. La primera, presentada pel grup municipal de la CUP i defensada per la seva portaveu, Laia Pèlach, demanava definir de manera participada el nou equipament juvenil a l'esquerra del Ter. La moció es va retirar després d’arribar a un acord amb el govern en relació amb aquesta qüestió.

Per acabar, es va desestimar per 21 vots en contra (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 a favor (C’s i PP) la segona i última moció de l’ordre del dia, presentada pel grup municipal del C’s i defensada per la seva portaveu, Míriam Pujola, que buscava rebutjar la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després, es va abordar la moció de control que demanava la compareixença del primer tinent d'alcaldia Eduard Berloso de conformitat amb l'article 93 del ROM als efectes de respondre les preguntes presentades pels diferents grups municipals sobre els talls de llum a la ciutat.

Finalment va tenir lloc l’apartat de precs i preguntes i just després l’alcaldessa va cloure el Ple.


Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: