Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 21 de gener del 2019

dimarts 22 de gener de 2019

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i va passar al proper punt de l’ordre del dia.

Quant a la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 3, que tractava sobre la modificació del Reglament del Nomenclàtor, un punt que es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 abstencions (C’s i PP).

En el marc de la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es va debatre també un únic punt, el punt 4, relatiu a l’atorgament de guardons i mèrits amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de Girona. En aquest cas el punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 en contra (CUP). El regidor de la CUP Lluc Salellas va argumentar el vot en contra del seu grup al·legant que “no compartim que hi hagi diferències entre els treballadors municipals ni comprenem per què els treballadors d’altres àrees no tenen un espai on se’ls premiï i se’ls reconegui”. Salellas va afegir que “el que tocaria és fer una Diada del treballador municipal on tots els treballadors i treballadores municipals poguessin ser reconeguts”.

En referència a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre el punt 5 (Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2018), que es va aprovar per unanimitat, i el punt 6 (Aprovació definitiva de l’esmena de modificacions de les Ordenances Fiscals 2019), que es va aprovar per 24 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i C’s) i 1 abstenció (PP).

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública anava al Ple només el punt 7 (Corregir l'errada material detectada en la modificació puntual del PGOU núm. 62 - UA 80 Cami vell de Fornells). I es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, ERC, C’s i PP) i 8 abstencions (CUP i PSC).

A continuació es van debatre les cinc mocions de l’ordre del dia. La primera, presentada pel grup municipal del PSC i defensada pel regidor Joaquim Rodríguez, demanava la revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el Servei Escolar de Transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. La moció es va aprovar per unanimitat.

També van ser aprovades per unanimitat la segona moció, presentada pel grup municipal del PP i defensada per la seva portaveu, Concepció Veray, que buscava constituir i posar en funcionament de manera immediata el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció; i la tercera moció, presentada pel grup municipal d’ERC amb l’objectiu de facilitar el tràmit del descompte en el consum d'aigua per a les famílies nombroses i que va ser defensada pel regidor Martí Terés.

Pel que fa a la quarta moció, presentada pel grup municipal de la CUP per forçar l'ampliació del Parc Públic d'Habitatges, aquest punt es va aprovar per 12 vots a favor (ERC, CUP i PSC), 11 en contra (CiU i PP) i 2 abstencions (C’s). La moció la va defensar la portaveu del grup, Laia Pèlach.

La sisena moció, presentada pel grup municipal de C’s per estudiar la conveniència de la millora de les estacions de Girocleta per optimitzar l'ús i la seguretat a la ciutat i que va defensar la portaveu del grup, Míriam Pujola, es va desestimar per 14 vots en contra (CiU i CUP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 3 a favor (C’s i PP).

Per acabar, es van presentar dues mocions més, de caràcter urgent. D’una banda, es va debatre la setena moció, presentada conjuntament pels grups municipals de CiU, CUP i ERC i defensada pels regidors dels grups Carles Ribas, Mª Mercè Roca i Lluc Salellas, respectivament. Aquesta moció es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC, CUP) i 7 en contra (PSC, C’s i PP). D’altra banda es va portar al ple la vuitena moció, presentada per tots els grups de la oposició i defensada per la portaveu de cada grup (Concepció Veray per part del PP, Míriam Pujola per C’s, Sílvia Paneque pel PSC, Laia Pèlach per la CUP i Mª Mercè Roca per ERC). La moció demanava la compareixença del regidor Eduard Berloso en relació amb els talls de llum a Girona i es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.


Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: