Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 8 d'octubre de 2018

dimecres 10 d'octubre de 2018

El 8 d'octubre de 2018 va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional en relació amb l’estafa d’iDental que compartien tots els grups municipals del consistori i que pretén donar suport a les persones afectades. A més, Madrenas va tenir un record també per l’antic treballador de l’Ajuntament de Girona Pep Just, que ha mort recentment. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat de setembre i va passar al proper punt de l’ordre del dia.

En el marc de la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es van debatre els punts 4, 5, 6 i 7, relatius al reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de diverses empreses per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament: les empreses afectades són la Fundació Fauna, la Clínica Veterinària Quissos SL, Juli Sunyer Serrat (ESPAIVET) i Vets Girona SLP. Tots quatre punts es van aprovar per 23 vots a favor (CiU, ERC; CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (C’s).

En referència a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre els punts del 8 a l’11. El punt 8 (Liquidació provisional del contracte de gestió del servei d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona), es va aprovar per unanimitat. El punt 9 (Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA.".), es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, PP i C’s) i 12 en contra (ERC, CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va votar-hi en contra al·legant que “el tracte que reben les persones treballadores de l’empresa de neteja és nefast i caldria un seguiment del cas per part de l’Ajuntament però no hi és”. També hi va votar en contra Lluc Salellas, en representació del grup de la CUP, que va afirmar “que sempre hi havien votat en contra per les condicions laborals en què han de conviure les treballadores d’Eulen i perquè no s’hi ha fet tot el que es podia haver fet”. Per acabar, també va mostrar el seu desacord amb aquest punt el grup d’ERC. El regidor Pere Albertí va explicar-ne el vot negatiu dient que “nosaltres entenem, pel que ens han explicat els treballadors, que a Eulen no es respecten els drets dels treballadors”.

Pel que fa al punt 10 (No admetre el recurs de reposició formulat per la Sra. Glòria Caldas Recasens, administradora de finques col·legiada núm. 590 -IMMO G- i de la Comunitat de propietaris del c/ Bonastruc de Porta 1 de Girona -H17545567- contra l'acord plenari de 9 de juliol de 2018), aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PP i C’s) i 4 abstencions (CUP).

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública anaven al Ple els punts 11 (Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 74 Equipaments Montilivi) i 12 (Aprovació definitiva de la modificació del Títol I "De la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances d'edificació municipals). Ambdós punts es van aprovar també per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PP i C’s) i 4 abstencions (CUP).

A continuació es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. La primera, que havia de presentar Comissions Obreres per donar suport a les persones afectades per l'estafa d'iDental, no es va debatre perquè s’havia convertit en declaració institucional.

La segona moció, presentada pel grup municipal de C’s i defensada per la seva portaveu, Míriam Pujola, buscava garantir el normal desenvolupament de les Fires de Sant Narcís. La moció va ser desestimada per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP), 5 abstencions (PSC i PP) i 2 a favor (C’s).

Pel que fa a la tercera moció, presentada pel grup municipal d’ERC amb l’objectiu de prioritzar els aspectes socials del Pla Estratègic de Turisme, aquest punt es va aprovar per 23 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (C’s). La moció la va defensar el regidor del grup Miquel Poch.

Per acabar, la quarta moció, presentada pel grup municipal de la CUP per fomentar el programari lliure i que va defensar la portaveu del grup, Laia Pèlach, es va aprovar per 12 vots a favor (ERC, CUP i PSC) i 13 abstencions (CiU, C’s i PP).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: