Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 17 de setembre de 2018

dimecres 26 de setembre de 2018

El dilluns 17 de setembre va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, una representant del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona va llegir una declaració institucional sobre el maltractament a la gent gran. Acte seguit, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i es va passar al proper punt de l’ordre del dia.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 3, relatiu a l’aprovació definitiva de l’establiment i reglament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal de Girona. El punt es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP) i 12 en contra (ERC, CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va votar-hi en contra al·legant que “l’equip de govern ha incomplert els compromisos amb la oposcició” malgrat que, segons va dir “els grups de la oposició hem treballat de valent i a contra-rellotge per tenir una ràdio per a tothom”. També hi va votar en contra el regidor Lluc Salellas, en representació del grup de la CUP, que va afirmar que “el govern ha estat incapaç de trobar un camí de consensos i de majories” durant el qual, va dir, “l’alcaldessa va deixar de negociar”. Salellas també va retreure al govern “aliar-se amb el PP i C’s”. Pel que fa a ERC, la defensa del vot negatiu del grup la va fer la seva portaveu, Mª Mercè Roca, que va explicar que “el govern havia dut aquest tema malament des de bon inici” i que “l’equip de govern va incomplir l’acord promès als grups de la oposició”.

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple els punts 4 (Compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs) i 5 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2018, aprovada per acord de Ple el 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple el 9 d'abril de 2018 i 9 de juliol de 2018). En el cas del punt 4, el resultat va ser de 14 vots a favor (CiU i ERC) i 11 abstencions (CUP, PSC, C’s i PP); mentre que en el cas del punt 5 aquest es va aprovar per 10 vots a favor (CiU) i 15 abstencions (ERC, CUP, PSC, C’s i PP). També per acabar les qüestions d’aquesta Comissió es van debatre els punts 6 (Aprovació compte general exercici 2017), que es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC) i 11 abstencions (ERC, CUP, C’s i PP); i el punt 7 (Aprovar definitivament l'expedient d'adjudicació de la concessió demanial per a l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi i del Plec de Condicions Administratives, i adjudicar directament la concessió a l’entitat Girona FC SAD A17088329), que en aquest cas es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, PSC, C’s i PP), 4 abstencions (ERC) i 4 en contra (CUP). La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va explicar el seu grup hi havia votat en contra perquè “ens han desestimat totes les nostres al•legacions amb arguments tècnics com si fossin una veritat absoluta”, i que “la concessió no concreta aspectes destacats com les barreres arquitectòniques”.

En referència a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es va debatre la verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU 67 per a l'ajust dels límits i sistemes del Pla Especial Devesa. Aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP). Va ser de nou la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, qui va defensar el vot en contra del seu grup al·legant que “el govern ha decidit no avançar amb el Pla Especial de la Devesa sense consultar-nos, malgrat que portàvem molt de temps treballant amb la proposta i que hi havia cert consens”.

A continuació es van debatre les vuit mocions que anaven al Ple. La primera i la tercera moció, que havien presentat l'associació de veïns de Montjuïc per demanar una línea de bus de servei a Narcís Xifra, i l'entitat Club d'Escacs Gerunda per impulsar el I Festival d'Escacs de Girona 2019, respectivament, van quedar sobre la taula.

Pel que fa a la segona moció, presentada per les joventuts d'Esquerra Republicana per a la creació d'una xarxa de bus nocturn al terme municipal de Girona i voltants, aquesta es va aprovar per 13 vots a favor (ERC, CUP, PSC i PP) i 12 abstencions (CiU i C’s). Aquesta moció la va defensar una representant de les joventuts d’ERC.

Les següents mocions van ser presentades pels grups municipals. La quarta moció, presentada pel grup municipal de la CUP per demanar el dret a vot de totes les persones residents, es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 en contra (C’s i PP). La moció la va defensar la portaveu del grup, Laia Pèlach. En el cas de la cinquena moció, presentada pel grup municipal de C’s de condemna a tota la violència a Catalunya i per a la convivència i el respecte entre tota la ciutadania, i que va defensar la portaveu del grup, Míriam Pujola, es va desestimar per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 a favor (C’s i PP). Pel que fa a la sisena moció, que va presentar el grup del PSC i va defensar el regidor Joaquim Rodríguez, i que demanava el foment de l'activitat física, aquesta moció es va aprovar per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C’s i PP) i 10 abstencions (CiU).

Per acabar, tant la setena com la vuitena moció, totes dues presentades pel grup municipal d’ERC, van ser aprovades per unanimitat. La primera tenia com a objectiu reclamar l'adhesió de Girona a l'Aliança de Educació 360 i la va defensar el regidor Pere Albertí; mentre que la segona, que va presentar la portaveu del grup, Mª Mercè Roca, pretenia reclamar espais públics de descans i infantils sense una excessiva exposició solar.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: