Array ( [FILENOM] => s/a/SalaPlens2_5ab0fac5abe72.jpg [FILEMIDA] => 0,1 Mb [EXTENSIO] => jpg [NOM] => [FOTOMINI] => 0 [FOTO] => 1 ) Resum del Ple municipal ordinari de 12 de març del 2018 | Portal de transparència | Ajuntament de Girona
Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari de 12 de març del 2018

dimarts 13 de març de 2018


Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març del 2018. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l'alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l'ordre del dia, es va informar d'un assabentat, es van aprovar les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d'Alcaldia es va debatre el punt 5, relatiu a la declaració de persona "non grata" S.M. el Rei d'Espanya Felip VI. L'informe sobre el Recurs de Reposició presentat pel grup municipal Ciutadans envers l'acord de Ple Municipal corresponent es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC; CUP PSC) i 3 en contra (PP i C's). La portaveu del PP, Concepció Veray, va votar-hi en contra al·legant que "el Rei Felip VI és benvingut a la ciutat de Girona ahir, avui i demà". També hi va votar en contra Míriam Pujola, en representació del grup de C's, que va afirmar "aquest posicionament xoca frontalment amb les sentències de l'alt tribunal a les quals nosaltres hem fet referència en el nostre recurs".

En referència a la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es va debatre la ratificació de la incorporació de nous membres i revisió de les quotes, i la modificació estatutària segons els acords presos a l'Assemblea del Consorci del Ter del 28 de setembre del 2017. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

En l'àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple els punts 7 (Festes locals per a l'any 2019) i 8 (Derogació del reglament de funcionament del Registre Municipal de licitadors), que es van aprovar per unanimitat; el punt 9 (Revocar els plecs generals de l'Ajuntament de Girona), que es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, ERC, PP i C's) i 8 abstencions (CUP i PSC); i el punt 10 (Presa en consideració de la memòria justificativa de la modificació de la forma de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària), que també es va aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre les set mocions que anaven al Ple. La primera, presentada per l'entitat Associació de Música Moderna de Girona i que demanava el suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, va ser defensada pel director de l'Escola de Música Moderna de la ciutat, David Coll, i va ser aprovada per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup de dones de l'entitat Partit Demòcrata Europeu Català i defensada per una dels membres del grup, Anna Castellví, buscava mostrar rebuig envers les declaracions del President del Govern d'Espanya i el nomenament de la jutgessa María Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. La moció va ser aprovada per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC), 2 abstencions (C's) i 1 vot en contra (PP).

La tercera i la cinquena moció, presentades pels grups municipals de C's i PP, respectivament, i que defensaven l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'estat amb les policies autonòmiques, van ser posposades (en el cas de la tercera moció) i retirades (en el cas de la cinquena) pels mateixos grups. La tercera moció l'havia de defensar la portaveu de C's, Míriam Pujola; mentre que la cinquena l'havia de defensar la portaveu del grup municipal del PP, Concepció Veray.

Pel que fa a la quarta moció presentada pel grup municipal del PSC, d'impuls de reformes urbanístiques i d'adequació dels centres docents públics de Girona, es va aprovar per 14 vots a favor (ERC, CUP, PSC i C's) i 11 abstencions (CiU i PP). La moció la va defensar el regidor Quim Rodríguez. En el cas de la sisena moció, presentada pels grups municipals d'ERC i CUP per reclamar un replantejament en les convocatòries de beques i ajuts a l'educació, i que van defensar conjuntament la portaveu de la CUP Laia Pèlach i el regidor Pere Albertí (ERC), es va aprovar per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C's i PP) i 10 abstencions (CiU).

Per acabar, la setena moció, presentada conjuntament per ERC, CUP i PSC en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març de 2018, es va desestimar per 13 vots en contra (CiU, C's i PP) i 12 vots a favor (ERC, CUP i PSC). Aquesta moció la van defensar la portaveu d'ERC M. Mercè Roca, i les regidores Ester Costa (CUP) i Elisabeth Riera (PSC).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l'apartat de precs i preguntes, l'alcaldessa va cloure el Ple.


VÍDEO DEL PLE