Teatre Municipal de Girona

Inscripcions a Teatre Obert

Període de preinscripció

  • Període de preinscripcions: del 21 de juny al 24 de setembre de 2019.
  • Data límit d'assignació de places: 10 d'octubre de 2019.

Com fer la preinscripció

Reserva i forma de pagament

Les escoles admeses rebran una factura del 70% de les places reservades en concepte de reserva i disposaran d'un termini de 30 dies per efectuar el pagament mitjançant un ingrés al compte ES47 2100 0002 52 0201532722 indicant el número de factura i el nom de l'escola. Si transcorregut aquest termini no s'ha realitzat el pagament es perdrà la reserva de la plaça. En cap cas es retornarà aquest import.

Un cop comprovada l'assistència del nombre total d'alumnes, l'Ajuntament emetrà una segona factura per l'import restant.

Preu

  • Infantil i primària: 5,5 €. Si sou de Girona i feu la sol·licitud de la subvenció a través de La Caseta - Serveis educatius: 4 €
  • Secundària: 6,5 €.

Els professors i acompanyants gaudiran d'entrada gratuïta.

Anul·lacions

Només es farà efectiva la devolució en casos d'anul·lació per causes de força major degudament justificades.