Persones residents a Girona o nascudes però no residents

Fitxers: Sumarissims_Gi-2019.csv

Estructura del fitxer

L’estructura del fitxer correspon a la de les dades obertes publicades per l’Arxiu Nacional de Catalunya en la Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978).

Els camps són els següents:

-          Codi

-          Cognoms Nom

-          Cognoms

-          Nom

-          Sexe

-          Edat

-          Municipi Naixement

-          Pedanies/Agregats Naixement

-          Comarca Naixement

-          Província Naixement

-          Comunitat Autònoma Naixement

-          País Naixement

-          Municipi Residència

-          Pedanies/Agregats Residència

-          Comarca Residència

-          Província Residència

-          Comunitat Autònoma Residència

-          País Residència

-          Tipus Procediment 1

-          Tipus Procediment 2

-          Núm. Causa

-          Any Inicial

-          Any Aprovació Sentencia O Altra Resolució

-          Pena

-          Commutació/Indult (Demanat)

-          Afusellades

-          Ref. Núm. Arxiu

-          Autoria I Data De La Descripció

-          Data correcció registre

-          Municipi_Naixement_Longitud_ETRS89

-          Municipi_Naixement_Latitud_ETRS89

-         Municipi_Residencia_Longitud_ETRS89

-          Municipi_Residencia_Latitud_ETRS89

 

Les seves característiques es poden consultar a http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/Atributs-del-dataset.pdf

 

L’única diferència és el camp EXPEDIENTS OBERTS, que s’ha afegit des de l’Arxiu Municipal per a poder discriminar les persones que tenen més d’un expedient instruït. Els valors possibles són: 1, 2, 3, 4.

 

Nota: Els noms de les persones no sempre coincideixen exactament amb els de les persones afusellades que consten a l’Arxiu Municipal, segurament per faltes en la grafia o també per possibles errors de registre. Si podeu confirmar el nom correcte, si us plau, ajudeu-nos a corregir-ho i millorar-ho.