Fons Ajuntament de Girona. Expedients de depuració

Catàleg

 

Estructura dels fitxers

 

Registre general:             Número d’identificació únic per a qualsevol conjunt, agrupació documental i document de l’Arxiu Municipal de Girona i el CRDI.

Fons:                              Nom que identifica el fons i, si fos el cas, la col·lecció.

Sèrie:                              Nom que identifica la sèrie documental.

Núm. Exp.                       Número de l’expedient

Títol:                               Nom del document, sigui formal o atribuït.

Any inici:                        Any d’inici de la producció del fons, agrupació documental o document original.

Any final:                        Any final de la producció del fons, agrupació documental o document original.

Resum:                           Breu descripció de la documentació: identificació del funcionari/ària depurat, professió i proposta de sanció.

Descripció detallada:       Informació sobre la data d’inici i finalització de l’expedient.

Observacions:                 Explicacions complementàries al Resum.

Persones:                        Identificació del funcionari/ària