Col·lecció de dibuixos i caricatures de personatges jueus

Diversos arxius catalans conserven dibuixos de personatges o símbols jueus. La majoria d’aquestes representacions provenen de documents que fan referència a les comunitats jueves de les poblacions catalanes, com poden ser ordinacions especials per al poble hebreu o, més sovint, els libri iudeorum, que contenen els contractes notarials fets pels jueus. Molts d’aquests dibuixos són caricatures i, més enllà de caracteritzar les persones jueves amb capa i rodella, solen presentar diversos atributs difamatoris.