L'Open Data Day a l'Arxiu Municipal de Girona i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

DIVENDRES 4 DE MARÇ DE 2016

Inventaris i catàlegs ara també disponibles en dades obertes

Des de 2102 cada 5 de març se celebra l'Open Data Day, el Dia de les Dades Obertes. Aquesta iniciativa pretén recopilar accions ciutadanes d'arreu del Món orientades a desenvolupar aplicacions, alliberar dades, crear visualitzacions i publicar anàlisis utilitzant dades públiques obertes. L'objectiu és encoratjar els governs locals, regionals i nacionals de tot el Món en l'adopció de polítiques d'obertura de les dades que generen en el seu dia a dia.L'Open Data Day és una iniciativa promoguda per Open Knowledge, una xarxa mundial sense finalitat de lucre que promou l'obertura de dades, el seu ús, la tecnologia i la formació per afavorir que les persones les reutilitzin per a crear i compartir coneixement.L'Arxiu Municipal de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) s'hi adhereixen per primer cop aquest any 2016 amb l'obertura de les dades disponibles sobre el patrimoni documental que preserven. Concretament, sobre el total dels fons s'ofereixen:

- Informació bàsica de 125 fons i col·leccions

- 31 inventaris

- 75 catàlegsPer què oferir els inventaris i els catàlegs en forma de dades? L'objectiu és la seva reutilització en qualsevol àmbit, ja sigui la recerca, la difusió o, fins i tot, la seva explotació econòmica. Per exemple, en l'àmbit de la recerca, ja sigui professional, acadèmica o personal, qualsevol persona podrà crear o millorar les seves pròpies bases de dades, creuar-les amb les d'altres arxius o centres o les que tinguin elaborades, georeferenciar-les, etc., amb un estalvi de temps molt considerable.Cal tenir present que el concepte Dades Obertes (Open Data) és una estratègia comuna creixent i, per tant, en el món dels arxius en poc temps es podran creuar dades, per exemple, de diferents persones emissores i destinatàries de correspondència la qual estigui preservada en un arxiu. A més a més, en un futur proper les dades coincidents en diferents centres estaran vinculades (Open Linked Data) entre sí, de manera que permetrà la navegació i l'exploració de tota la informació vinculada, estigui on estigui.Entre les línies de futur, l'AMGi i el CRDI ja han incorporat l'obertura de dades en qualsevol futur tractament d'organització i descripció de la documentació, i s'està treballant per a oferir ben aviat les dades del 100% dels fons, així com altres recursos d'informació relacionats amb la documentació. Un exemple n'és la publicació al 2015 de les dades extretes del Llibre del Sindicat Remença, l'únic document català, fins ara, inclòs en el Registre de la Memòria del Món de la UNESCO.La publicació de dades per part de l'Arxiu Municipal de Girona (AMGi) i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) suposa una acció pionera en l'àmbit dels arxius, atès que fins al moment és l'únic arxiu al món que hi participa entre les més de 250 activitats inscrites en l'edició 2016 de l'Open Data Day. Podeu visualitzar totes les iniciatives mitjançant aquest mapa interactiu.El conjunt de dades obertes de l'AMGi i del CRDI es poden descarregar a:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/dades_obertes.php

© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.