Jornades Imatge i Recerca 2020. Trenta anys de Jornades

DIMARTS 22 DE DESEMBRE DE 2020

Es presentem un seguit de recursos i una nova pàgina web.

Enguany, a causa de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, no ha estat possible la celebració d’una edició presencial de les Jornades Imatge i Recerca, tal com es venia fent cada dos anys des de 1990. No obstant, no hem volgut deixar passar l'ocasió de celebrar el 30è aniversari de les jornades, tot i fer-ho d'una manera diferent.

Per a aquesta edició de les Jornades oferim la publicació de tres recursos de nova creació que reflecteixen els tres components essencials que han caracteritzat les Jornades: Innovació, Recerca i Comunicació, a més de la creació d’una nova pàgina Web.

INNOVACIÓ
El recurs sobre innovació ofereix un conjunt de cinc textos elaborats a partir de la bibliografia que s'ha generat al llarg de 30 anys de Jornades. Es tracta d'uns treballs de síntesis que permeten destil·lar aquelles aportacions més transcendentals en diferents àmbits, i més concretament: la gestió, la conservació, la legislació, la difusió i la tecnologia. Aquests textos s'han recollit en una publicació impresa que s'ofereix també en format electrònic, per a ebook i com a PDF
.
RECERCA
El recurs sobre recerca té com a objectiu oferir una orientació a la recerca a partir del conjunt de textos publicats en les Jornades. Hem identificat una sèrie de temes concrets que compten amb un conjunt de textos de comunicacions, experiències i ponències suficient per a permetre almenys una primera introducció al tema. Creiem que aquest conjunt de textos constitueixen una font inestimable per a la recerca, i per tant volem fer-los accessibles alhora que proposem vies d’investigació que considerem d’interès. Per a cada tema, hi ha un text introductori que explica els continguts dels textos seleccionats i que en permet un accés directe. A més de la selecció de textos, s'ofereix l'enllaç a altres temes relacionats.

COMUNICACIÓ
El recurs sobre comunicació pretén reflectir la vessant comunicativa de les Jornades, un aspecte essencial en esdeveniments d'aquestes característiques. El fet de comptar amb enregistraments sonors permet plantejar un recull d'aquests per tal de fer-los accessibles. No es traca de reproduir íntegrament les conferències, sinó de seleccionar aquells oradors i oradores que aporten en el seu discurs l'excel·lència comunicativa que difícilment es pot traslladar al paper. Malauradament, no disposem de les gravacions de totes les edicions de les Jornades, per la qual cosa en alguns casos hem seleccionat fragments del textos escrits. Addicionalment, s'ofereix l'accés als registres d'àudio de les conferències.

© 2021 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.