Transparència i eliminació de documents

DIVENDRES 3 DE JULIOL DE 2020

Exposició pública de l'edicte sobre eliminació de documentació, del 3 al 23 de juliol de 2020.

Per decret de l'Alcaldia s'ha aprovat una nova eliminació de documentació administrativa municipal, d'acord amb les disposicions de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. La informació referida a aquesta eliminació es pot consultar al tauler d'edictes des del 3 al 23 de juliol de 2020, en aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

L'eliminació regulada de documentació pública està prevista a la Llei d'Arxius i Gestió de Documents de Catalunya i els criteris per a avaluar què s'elimina i què no es basen en la prescripció administrativa, per una banda, i en el seu valor informatiu a llarg termini per a la ciutadania i el mateix Ajuntament, de l'altra.

L'Ajuntament de Girona realitza aquests tipus d'eliminacions des de mitjan dels anys 1990 amb l'obligació de mantenir un Registre de Destrucció de Documentació (RDD). La informació referida als darrers anys del RDD es pot consultar en aquest mateix web del SGDAP.


La documentació administrativa que es pretén eliminar el proper mes d’agost correspon a una selecció de documents dels anys 2007 a 2019 de les àrees d’Hisenda i Règim Interior, Presidència, Drets Socials i Cooperació i Cultura i suposa un volum de 22,08 metres lineals. La seguretat i la confidencialitat de les dades que conté es manté durant tot el procés de recollida, transport, tractament i destrucció de la documentació.

La destinació d'aquesta documentació un cop destruïda serà la seva reutilització per a fer pasta de paper de forma ecològica.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.