II Seminari Internacional dels Arxius de l'Esport

DIJOUS 5 DE MARÇ DE 2020

Girona, 26 de març de 2020

El proper 26 de març tindrà lloc a la ciutat de Girona la segona edició del II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport que organitzen conjuntament la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO), la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya. Aquest seminari té una periodicitat biennal.

Per què?

El Consell Internacional d’Arxius (ICA), mitjançant la Secció d’Arxius de l’Esport (ICA/SPO), vol fer conèixer i conscienciar als governs i a la ciutadania de la necessitat de preservar i conservar els arxius de totes les persones i institucions públiques i privades, associacions i entitats vinculades al món de l’esport.

Les accions de l’ICA, mitjançant l’ICA/SPO, estan orientades a conscienciar la societat de la necessitat d’organitzar, preservar, difondre i facilitar l’ús i l’accés a la documentació i informació produïda per les associacions, clubs, federacions, entitats esportives i els mateixos esportistes, ja que són una peça fonamental que configura la memòria personal i col·lectiva del món de l’esport i de les societats.

És per això que l’ICA/SPO, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya (Consell Català de l’Esport i Direcció General del Patrimoni Cultural) i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents promouen la realització a la ciutat de Girona d’un seminari biennal internacional sobre els arxius de l’esport que ha de servir per materialitzar els objectius anteriors i garantir la conservació d’aquest preciós patrimoni documental.

Objectius del II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport?

Els arxius del món de l'esport són el resultat de la gestió dels clubs esportius, de les federacions, dels mateixos esportistes, de les empreses, de les entitats, de les escoles, etc., vinculats al món de l'esport. Aquests són els productors d'aquesta documentació, d'aquesta informació, d'aquesta memòria col·lectiva.

En els darrers temps es percep un increment en l'interès i en l'ús dels documents lligats al món de l'esport i un interès també en les seves qualitats com a forma de memòria de la societat.

Aquest interès ve vehiculat per la utilitat que tenen des de diferents vessants del coneixement i la recerca, com poden ser la investigació mèdica esportiva o l'esport relacionat amb els drets humans, les polítiques de gènere, l'arquitectura, la història, el periodisme, la infància i l'enginyeria, entre d'altres.

Diversos països han elaborat polítiques públiques i privades interessants per conservar aquesta documentació esportiva i, d'aquesta manera, poder fer-ne un ús social, reutilitzar la informació i fer-la accessible a la ciutadania.

És en el marc d'aquestes polítiques emergents que el II Seminari Internacional dels Arxius de l'Esport vol aportar novetats relacionades amb la gestió dels documents esportius, i debatre'n l'aplicació i els beneficis.

El II Seminari Internacional dels Arxius de l'Esport pretén ser un dels punts d'inflexió en la conscienciació sobre la transcendència i el valor que tenen per a la societat els arxius vinculats al món de l'esport des de les múltiples perspectives que se'n poden derivar.

Cerquem un impacte positiu als clubs, als esportistes, als entrenadors, a les federacions, als professionals d’altres àmbits vinculats a l’esport, etc. voldríem passar de la conscienciació per a la salvaguarda del patrimoni documental de l’esport a una acció clara i decidida per a què això sigui una realitat tangible.

La progressiva definició i implantació de polítiques públiques i privades al voltant del tractament, conservació i accessibilitat dels arxius esportius que es debatrà àmpliament en SIAE 2020 i, concretament, posar a l’abast de les entitats, clubs, federacions, etc. la Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives seran elements transcendentals en la consecució d’aquest objectius.

A la propera edició del Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport (2022) ens agradaria començar a dibuixar un altre escenari amb resultats comptabilitzats, de les organitzacions esportives que han organitzat correctament els seus documents, dels ingressos de fons de l’esport en arxius públics. Impulsarem presentacions d’arxius i tractament documental de federacions, entitats i clubs esportius. Projectes i programes de difusió d’aquests arxius de l’esport. En definitiva un panorama de normalitat en el tractament i gestió de la documentació produïda dins el món de l’esport.

Temes que es tractaran

El tema central d’aquesta segona edició són les polítiques públiques i privades al voltant del tractament, conservació i accessibilitat dels arxius esportius tant pels propis productors com pel suport que poden trobar per fer-ho a través d’eines i recursos tant del sector públic com privat.
Es presentaran dues ponències sobre els sistemes de polítiques públiques de França i Finlàndia països que, juntament amb Estats Units i Anglaterra, són capdavanters en la preservació dels arxius de l’esport.

Aquest tema es veurà reforçat amb una taula rodona amb representant d’una federació (Federació catalana d’esports d’hivern) i un club esportiu (Grup Excursionista i Esportiu Gironí) i de tècnics de la Generalitat (Consell Català de l’Esport i Departament de Cultura), d’ajuntament (Ajuntament de Tarragona) i de diputacions (Diputació de Girona).

Dues ponències més, a redós del Futbol Club Barcelona, una sobre el seu Centre de Documentació i Estudis i una altra sobre la gestió i ús de les dades de control de la càrrega ens parlaran d’aspectes diversos sobre l’organització, gestió i tractament de documentació, dades i informació.

Un altre element que de ben segur serà una novetat molt benvinguda és la presentació de la Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives de Catalunya, fruit treball de col·laboració entre l’ICA/SPO i la Generalitat de Catalunya, que ha d’esdevenir un instrument útil, pràctic i fàcilment aplicable pels clubs esportius a l’hora d’enfrontar-se al tractament i organització dels seus fons documentals i sistematitzar el sistema de gestió documental de les seves organitzacions.

També es presentarà el Directori Internacional d’Arxius de l’Esport que elabora l’ICA/SPO que recull a nivell mundial quins arxius tenen fons de l’esport.

A la tarda es presentaran, en format breu (10 minuts cadascuna) cinc experiències de tractament i difusió de fons documentals esportius: Dues del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (Geieg), una de la Seu d’Urgell sobre la recuperació i difusió de la memòria dels Jocs Olímpics de Barcelona '92 de la subseu olímpica de la Seu d'Urgell, una altra de Mataró sobre la col·laboració de la ciutadania a partir de fotografies i finalment una experiència pedagògica terrassenca de dinamització dels arxius d’esports a través del joc.

Al final i com a cloenda d’aquest II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport, la Presidenta de la Secció d’Arxius dels Esports del Consell Internacional d’Arxius llegirà el Manifest sobre els arxius de l’esport.

Situació a Catalunya en relació als arxius de l’esport

L’evidència de les dades sobre arxius de l’esport a Catalunya és aclaparadora, tan sols una part ínfima de tots els documents que contínuament produeix el món de l’esport són tractats degudament i ingressats en arxius ben condicionats per assolir un bon tractament que en garanteixi la seva conservació, el seu accés i ús, ara i en el futur. Pocs esportistes d’elit han cedit o tenen ben organitzats els seus arxius.

A Catalunya existeix poca consciència en els clubs, entitats, federacions esportives i en els propis esportistes o professionals que treballen en aquest sector de preservar i salvaguardar uns documents, unes dades que es produeixen contínuament: fitxa a fitxa, partit a partit, acta a acta, etc. en definitiva, de deixar constància d’una activitat i uns fets que configuren un món quotidià a casa nostra.

Sobre l’esport i els arxius

L’esport és una activitat que afecta tota la societat. Pràcticament tothom fa alguna mena d’exercici físic, des dels més petits als més grans, individualment o en equip, de forma amateur o professional. Això fa que socialment siguin molt nombroses les associacions, les entitats, els clubs esportius, les federacions dels diversos esports i que hi hagi moltíssimes instal·lacions esportives públiques i privades arreu del món.

També, els mitjans de comunicació són molt prolífics en generar, programar i publicar informació esportiva donat l’interès que els esports susciten en la societat tant a nivell del grans esdeveniments esportius nacionals o internacionals, o més modestament, sobre els resultats de l’esport a nivell local.

L’esport també és una eina molt potent en l’àmbit educatiu. Totes les escoles, instituts, universitats fan i fomenten activitats esportives.

Finalment cal que, a més dels esportistes, els clubs esportius, el personal tècnic d’esport, etc., reconeguem dins aquest món altres sectors professionals que també incideixen amb més o menys intensitat en aquest àmbit, ens referim a professionals del món de salut, (metges, fisioterapeutes, psicòlegs, ortopedistes, etc. ), de l’arquitectura, de la informació (periodistes, arxivers, documentalistes, etc.), de la enginyeria, de la Història, de la recerca, etc. però, també, de les empreses.

Tots ells, com a resultat de la seva activitat, produeixen molts documents sobre l’esport: fotografies, vídeos, fitxes esportives, contractes, actes, fulls informatius, pressupostos, informes de tota mena, documentals, llibres, publicacions, etc. I, és per això que hem de tenir clar que aquests documents conformaran una part molt important de la memòria col·lectiva de la nostra societat, molts d’ells esdevindran un ric patrimoni documental indispensable per entendre i millorar la nostra societat ara i en el futur.

Inscripcions

El període d’inscripcions es va obrir el passat 17 de febrer i es tancarà del dia 23 de mar.

Actualment hi ha prop d’un centenar de persones inscrites de diverses procedències, majoritàriament són del país, però també hi ha representació internacional amb assistents del Regne Unit, Finlàndia, Bèlgica, França, Andorra, Suïssa, Estats Units, etc.

Més informació a: http://esportarxiu.ddgi.cat/

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.