Jornades Imatge i Recerca | Actes de totes les edicions

Fotografiar en llocs públics : l'experiència des de Catalunya

Cruanyes Tor, Josep

2000 - Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (6es: 2000 : Girona)

PONÈNCIA
En aquesta ponència s'analitza la situació de la captació de fotografies en llocs públics, tant dels d'un punt de vista empíric com també donant una visió teòrica de la problemàtica. El concepte de fotografia en llocs públics s'analitza des d'un punt de vista ampli incloent els espais públics de lliure circulació les propietats d'entitats públiques destinats a serveis o d'altres finalitats d'aquestes, els espais i edificis privats i també els de propietat privada protegits per la legislació de patrimoni cultural. S'analitza l'existència d'un dret d'accés a fotografiar en aquests espais des de la base del dret genèric a la informació i específic d'informació de l'actualitat. Per altra banda s'analitza la concurrència d'altres drets com ara els de propietat intel·lectual dels béns fotografiats, la propietat d'obres i els drets individuals a la imatge de les persones. Drets que s'analitzen tot cercant un equilibri que permeti la difusió del patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes que en definitiva és el que es capta amb les obres fotogràfiques fetes en eespais públics, sense arribar a una situació restrictiva que contradiria la realitat de la història de la fotografia..

Matèries:

Drets d'imatge Propietat intel·lectual Propietat privada Catalunya

Fitxers:

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.