Jornades Imatge i Recerca | Actes de totes les edicions

Fotografiar en espais públics: l'experiència francesa

Raulet, Hervé

2000 - Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (6es: 2000 : Girona)

PONÈNCIA
La presa de vistes en espais públics - via pública, edifici o bé públic, espai privat obert al públic - i l'ús de les fotografies així aconseguides estan sotmeses a cert nombre de normes. Aquestes normes tenen com finalitat organitzar les relacions entre, d'una banda, els autors i usuaris de les fotografies, i per una altra les persones implicades en les imatges i que desitgen controlar el seu ús, és a dir els propietaris dels béns fotografiats, les persones fotografiades així com els autors de les obres fotografiades. Aquestes normes són l'expressió de tres grans tipus de drets, el dret a la informació, el drets d'imatge i el dret d'autor, que poden ser contradictoris i fins contraposats, ja que el primer es recolza en la preeminència del col·lectiu, mentre que els altres dos estan dirigits a la defensa dels interessos privats. Després de fer un estat de la reglamentació actualment vigent, l'anàlisi de diversos exemples (Torre Eiffel, museu del Louvre, Gran Arche de la Défense, TGV, manifestació en el carrer, etc.) permet entendre millor que la recerca d'autoritzacions significa molt sovint, per als professionals de la imatge, una veritable "carrera d'obstacles" ja que han d'afrontar la combinació dels distints drets així com la multiplicació d'interlocutors. Es pot actualment constatar una evolució que es tradueix per un nombre cada vegada major de litigis que afecten el respecte, real o supòsit, del dret a la imatge i del dret d'autor. Aquests litigis acaben cada vegada més sovint en procediments judicials i judicis. Els professionals afectats, i *sobretodo els fotògrafs, consideren que França s'està tornant un dels països més repressius en aquest camp, i estan preocupats pel futur.

Matèries:

Propietat intel·lectual Drets d'autor Dret a la informació Drets d'imatge

Fitxers:

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.