Barraques del Río

«Barraques del Río»

Autor desconegut
1946
Gelatina DOP
4x6 cm
CRDI. Fons Francesc Riuró Llapart

Durant les dècades centrals del segle XX va prendre una gran embranzida la immigració de treballadors de diferents regions espanyoles cap a Catalunya. L'arribada massiva de mà d'obra per a la indústria i la construcció, juntament amb la manca d'habitatge a preus assequibles, va portar a l'aparició dels primers nuclis de barraques en alguns barris de les grans ciutats. Eren veritables pobles on la gent malvivia amb moltes limitacions i carències compartint un objectiu comú: el desig d'una vida millor. Després d'uns anys d'indiferència per par de les autoritats, la majoria d'aquests assentaments es van clausurar i els seus habitants van ser traslladats a pisos de nova construcció construïts a en zones de l'extraradi, en barris mancats de serveis, equipaments i amb unes comunicacions amb el centre de la ciutat deficients.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI