La Casita blanca

«La Casita blanca»

Arquer
1960 ca.
Gelatina DOP
18x24 cm
CRDI. Fons Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Girona 

A la dècada dels anys 50 del segle XX varen néixer els anomenats salons de fotografia. Organitzats per les principals societats fotogràfiques. Els fotoclubs gaudiren d'un èxit immediat pel fet de que eren pràcticament els únics espais expositius de què es disposava a l'època, a la vegada que constituïen una forma de reconeixement pel treball dels fotògrafs, molts d'ells aficionats. L'àmbit de producció era bàsicament nacional, amb poc contacte amb el que s'estava fent a fora. Perduren, doncs, propostes estètiques més vinculades al pictorialisme que a les noves corrents fotogràfiques que s'anaven succeint a l'estranger.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI