Retrat d'estudi d'una noia

«Retrat d'estudi d'una noia»

Foto Lux
1923-1926
Gelatinobromur vidre
13x18 cm
CRDI. Fons Foto Lux

En el retrat tant la persona fotografiada i el fotògraf juguen un rol determinant. En el cas del segon, hi entra en joc la seva sensibilitat per captar la imatge i un seguit d'elements com són l'enquadrament, la llum o la composició de l'escena. El resultat final, depèn doncs de múltiples factors.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI