Enderrocament de la muralla del Mercadal

«Enderrocament de la muralla del Mercadal»

Antonio J. García Asensio
1901 ca.
Gelatina POP
17x22 cm
CRDI. Col·lecció Ajuntament de Girona

L'enderrocament de la muralla del Mercadal es va iniciar el 1903, tot i que les obres, que es van portar a terme per trams, es van allargar fins al 1936. Al tombant del segle XX, i seguint el mateix procés que ja havien iniciat altres ciutats catalanes, es produïren els primers enderrocs de les estructures defensives que encerclaven la ciutat de Girona. Vistes com un símbol del passat, les muralles impossibilitaven el creixement d'una ciutat on la població vivia aglomerada i en condicions higièniques pèssimes. D'altra banda, la incipient indústria, concentrada al barri del Mercadal, es veia impossibilitada per créixer. La modernització de les ciutats passava doncs per la creació de nous espais d'habitatge, sòl industrial i la construcció de noves vies de comunicació.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI