500 - GERONA. Plaza de la Independencia

«500 - GERONA. Plaza de la Independencia»

J.V.
1905 ca.
Gelatina POP
Postal 9x14 cm
CRDI. Col·lecció Josep Bronsoms Nadal

El cinema Paralelo va ser el primer cinema de caràcter estable que es va instal·lar a la ciutat de Girona l'any 1903, tot i que es té constància que des de l'estiu de 1897 es feien projeccions puntuals en diferents locals i barraques. Aquetes primeres projeccions incloïen imatges en moviment de pocs minuts de duració, acompanyades del so d'un piano amb manubri, i s'alternaven amb altres espectacles per entretenir els espectadors. El 29 de juny de 1909 el Paralelo va oferir la seva darrera sessió i pocs mesos després les sessions es van reprendre en el nou edifici, obra de l'arquitecte Martí Sureda, que amb el nom Coliseu Imperial es va obrir a la mateixa plaça.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI