14 -GROBER y Cª. -Fábrica de Gerona. Salida de los obreros. Calle de la Industria

«14 -GROBER y Cª. -Fábrica de Gerona. Salida de los obreros. Calle de la Industria»

Fototípia Thomas, ed.
1911 ca.
Col·lotip
Postal 9x14 cm
CRDI. Col·lecció Josep Bronsoms Nadal

Amb la revolució industrial va néixer una nova classe social formada per els treballadors que els propietaris de les fàbriques ocupaven a baix preu. Es tractava de mà d'obra procedent majoritàriament del camp i arribada a les ciutats industrialitzades per treballar en unes condicions de treball pèssimes. Les jornades laborals eren de 12-14 hores set dies a la setmana i es treballava amb unes condicions de soroll i fums asfixiants, per un sou que en prou feines els permetia la subsistència familiar. Així doncs, era habitual que dones i infants treballessin a les fàbriques per completar els migrats ingressos familiars, sempre per un salari inferior al dels homes.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI