Processó de Corpus

«Processó de Corpus»

Josep Buil Mayral
1967 ca.
Gelatinobromur acetat
135 mm
CRDI. Fons Josep Buil Mayral

Malgrat la clara voluntat documental que transmet aquesta fotografia, el fotňgraf cedeix clarament el protagonisme a les persones retratades. Amb gran intuďció, capta el moment més dramŕtic d'aquesta processó de Corpus pels carrers de la ciutat. L'enquadrament, la llum i la composició transmeten a l'espectador el silenci i la devoció amb quč els feligresos assisteixen a l'acte en una escena impregnada d'un fort humanisme.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI