Vista de la Ciudad de Gerona. Cataluña

«Vista de la Ciudad de Gerona. Cataluña»

Antoni Roca Sallent, Antoni / Ramon Alabern (daguerreotip, atribuït)
1842
Aiguafort
11x16 cm
CRDI. Col·lecció Ajuntament de Girona

Aquesta vista de les cases de l'Onyar, l'església de Sant Feliu i la Catedral de Girona porta escrita a la part inferior les paraules "sacado con el daguerreotipo", en clara referència a l'origen de la imatge. Aquest gravat fou realitzat a partir d'un daguerreotip, actualment no conservat, i es pot considerar una de les primeres imatges fotogràfiques que es coneixen de la ciutat. Aquesta imatge, atribuïda al fotògraf barceloní Ramon Alabern, va ser publicada en el llibre de Francesc Pi i Margall España obra pintoresca. Cataluña (1842) i va ser impresa per Antoni Roca amb la tècnica de l'aiguafort.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI