Bombardejos de la Guerra Civil Espanyola

«Bombardejos de la Guerra Civil Espanyola»

Autor desconegut
Febrer de 1939
Gelatina DOP

CRDI. Col·lecció l'Abans de Girona - Família Bosch Rosell

Entre els mesos d'octubre de 1936 i febrer de 1939 les comarques gironines varen ser bombardejades per l'aviació feixista en diverses ocasions, fins a cinc vegades la ciutat de Girona. En resposta als bombardejos aeris sistemàtics de la població civil de la reraguarda, en les diferents ciutats i pobles es portaren a terme obres per construir refugis antiaeris col·lectius, com a defensa passiva per a una població que fins aleshores havia improvisat refugis antiaeris als subterranis de les cases particulars. Per tal de coordinar la població i els serveis d'emergència, els ajuntament van editar bans municipals on es donaven instruccions i recomanacions a la població civil perquè tothom tingués el coneixement de com actuar en cas de bombardeig.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI